Over Oploscafé

En toen was er koffie...

Of café, en Français. 
Maar Oploscafé is veel meer dan oploskoffie.
Nadruk op oplossingen en op café. Een plaats waar mensen met gelijke interesses elkaar heel laagdrempelig kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Leer meer

Is het coaching? 
Is het netwerken?


Nee. 
Oploscafé omschrijven als coaching of netwerking zou aan alle zijden tekort doen.
Wordt er genetwerkt tijdens een Oploscafé? Jazeker.
Krijg je coaching? Zeker.

Maar er is meer.
Er wordt een veilige omgeving geschapen waar getoetst en geschuurd kan worden. Waar ideeën, suggesties en opmerkingen vrijelijk kunnen stromen. Waar problemen erkend worden, waar ze beantwoord worden met vragen en oplossingen.

Daar wil ik meer over weten!

                      90 minuten hard werken 
en opgeladen weer verder.

Wannes De Loore, facilitator

Als workshop facilitator en design thinking coach, zorgt Wannes elke keer opnieuw voor een veilige omgeving. Deze basis wordt verder aangevuld met workshopoefeningen die één resultaat voor ogen hebben: oplossingen genereren.

Johan Gagelmans, co-facilitator

Als zakenman en ondernemer weet Johan als geen ander wat het is om een zaak te runnen. Hij weet niet alleen waar jij tegenaan loopt, maar ook wat eraan gedaan kan worden. En als hij het zelf niet weet, kent hij wel iemand die het wel weet.

Splits e-mailadressen met een komma.